News & Event
การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ ๓๔
23.11.2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบทั้งกับเดินทางระหว่างประเทศ การปิดตัวของโรงแรมเป็นการชั่วคราว และระยะเวลากักตัวเฝ้าระวังเพื่อรอผลทดสอบโรค ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการแข่งขันไปในปี ๒๕๖๔ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

จากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยดังกล่าว ทำให้การจัดการแข่งขันฯ ในปีนี้จะเป็นการแข่งขันภายในประเทศ ซึ่งทางคณะกรรมการฯ คาดหมายว่าการแข่งขันฯ “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ ๓๔ จะจัดขึ้นในต้นปี ๒๕๖๔ และจะสามารถจัดการแข่งขันฯ “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ ๓๕ ได้ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ อีกครั้งหนึ่ง

ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีความปีติยินดีเป็นล้นพ้นที่การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ                               พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ต่อการแข่งขันฯ เสมอมา รวมถึงผู้เข้าแข่งขันและผู้สนับสนุนต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการแข่งขันนี้

สโมสรเรือใบราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกองทัพเรือ และสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจังหวัดภูเก็ต ยังพร้อมที่จัดการแข่งขัน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ ๓๔ และ ครั้งที่ ๓๕ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบท่านที่ภูเก็ตในการแข่งขันประจำปี ๒๕๖๔